Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Reportage i Uppdrag Granskning

Placeholder

Svenska Konståkningsförbundet kommenterar Uppdrag Gransknings program om svensk idrott och trygga idrottsmiljöer.

Idag, onsdagen den 15 februari, kan vi i Uppdrag Granskning se ett program som lyfter viktiga frågor om trygg idrottsmiljö.

- Idrott ska vara glädjefyllt och stärkande. Det gäller alla från de första stegen in i en idrott till hobbymotionärer och elitidrottare. Att alla ska ha en trygg idrottsmiljö är en självklarhet och grundläggande för all vår verksamhet. Vi som förbund tar alla signaler som tyder på det motsatta på stort allvar och agerar i nära samarbete med berörda föreningar för att stötta, förebygga och åtgärda. Och vi har givetvis nolltolerans mot alla typer av missförhållanden, säger Linda Neffler, Förbundschef.

Programmet belyser viktiga frågor för svensk idrott och utgör också viktiga delar i det utvecklingsarbete som pågår inom konståkningen. Utvecklingsarbetet utgår ifrån förbundets gemensamma strategi som en del av idrottsrörelsen, men också de senaste årens genomlysning med en extern utredning och dialoger och forum med våra medlemmar.

- Den externa utredningen som gjordes under 2020 av Klara Edlund var viktig och har legat till grund för stor del av det förändringsarbete svensk konståkning arbetar med nu där vi bland annat ser över tävlings- och testsystem, ledarskapsutbildningar och hållbarhet. Vi arbetar även med hur vi på olika nivåer inom svensk konståkning ska bli bättre på att fånga upp tidiga signaler.

- Vi är medvetna om bilden av att det finns en tystnadskultur och det är en fråga vi jobbar aktivt med. Tydliga kommunikationsvägar, transparens och dialog är viktigt.

Har du frågor, kontakta förbundschef Linda Neffler forbundschef@skatesweden.se

Vill du veta med om vilka fokusområden som Svenska Konståkningsförbundet jobbar med nu?
Läs mer i nyheten Linda Neffler: Ett år som förbundschef

 

 

Publicerad: 2023-02-15

Senast uppdaterad: 2023-02-15

Samarbetspartners