Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Information om extra förbundsmöte

Logotyp för Svenska Konståkningsförbundet

Enligt 4 kap 8 § i SKF:s stadgar om Extra förbundsmöte är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte om det begärs av organisationer (föreningar och/eller SDF) som tillsammans representerar minst en tiondel (1/10) av antalet röster enligt upprättad röstlängd.

Det är ett uttryck för den minoritetsskyddsregel som ger en minoritet av medlemmarna rätt att begära ett extra förbundsmöte för behandling av en viss fråga.

Vid ett extra förbundsmöte får endast det ärende som var anledningen till det extra förbundsmötet och som meddelats i kallelsen avgöras.

Den 31 januari 2024 inkom en begäran om extra förbundsmöte från föreningar som motsvarar 11% av rösterna. Begäran om extra förbundsmöte med motioner bifogas. Detta innebär att förbundsstyrelsen har att kalla till ett extra förbundsmöte inom 14 dagar från det att förbundet mottog begäran och senast 7 dagar före mötet.

Förbundsstyrelsen har på styrelsemöte den 3 februari 2024 beslutat att kalla till ett extra förbundsmöte för behandling av de ärenden som begäran om extra förbundsmöte avser.

Förbundet arbetar nu med att hitta ett datum för det extra förbundsmötet, arrangera möteslokal, tekniskt stöd och mötespresidie (ordförande och övriga funktionärer). Förbundsstyrelsen avser att den 12 februari 2024 skicka ut kallelsen till extra förbundsmöte.

Handlingarna med förbundsstyrelsens svar på motionerna kommer att tillhandahållas i god tid före mötet. I detta kommer att ingå underlag och rutin för fullmakter.

Både de som står bakom begäran och förbundsstyrelsen anser det önskvärt att tillåta digital närvaro på det extra förbundsmötet, speciellt med tanke på att det redan är inplanerat ett ordinarie förbundsmöte 28-29 september 2024. Med nuvarande skrivning i stadgarna tillåts dock inte detta, vilket gör att utgångspunkten är att det extra förbundsmötet ska hållas fysiskt. Den enda möjligheten för förbundet att erbjuda digitalt deltagande vid det extra förbundsmötet är om samtliga föreningar och distrikt på förhand accepterar det. Vi avser därför att snarast gå ut med en förfrågan till samtliga föreningar och distrikt för att få en skriftlig accept på digital närvaro.

Förbundet återkommer efterhand med information om det extra förbundsmötet kan hållas digitalt eller som hybrid.

Mer information

 

 

 

Publicerad: 2024-02-07

Senast uppdaterad: 2024-02-12

Samarbetspartners