Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Uppförandekod

Uppförandekod.

Svensk konståknings värdegrund utgör grunden i vår Uppförandekod. Uppförandekoden omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet, oavsett vilken roll man har; styrelseledamot, anställd personal, ledare, kursföreläsare, teknisk funktionär, tränare, åkare eller förälder. Genom att leva och leda i enlighet med Uppförandekoden kan vi säkra sunda verksamheter i föreningarna, säkerställa att våra medlemmar mår bra samt att det finns verksamheter där fler känner sig välkomna och fler vill stanna kvar längre.

  1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
  2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
  3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
  4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
  5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
  6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
  7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
  8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
  9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
  10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill.

Swedish Figure Skating Association Code of Conduct

The Swedish Figure Skating Association (SKF) has a Code of Conduct which is based on its common values and guidelines as outlined in “Konståkningen Vill”. The Code of Conduct applies to everyone in the club, district and association, regardless of role – board members, staff, lecturers, officials, coaches, skaters and their parents/families.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod på 1,5 minut! (Film)
Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod - PDF


Arbetshäfte till Uppförandekoden

Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram ett arbetshäfte till Uppförandekoden. Arbetshäftet är tänkt som ett förebyggande verktyg för dig och din förening. Genom att reflektera över vad uppförandekoden betyder för dig i din/dina roller i föreningen, distriktet och förbundet kan du undvika att hamna i problematiska situationer i onödan. Om problem uppstår är du också bättre förberedd på att hantera dem på ett effektivt och konstruktivt sätt. Arbetshäftet finns även översatt till engelska och ryska.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod - Arbetshäfte
Code of counduct - Guidelines and Case Studies (English)
Code of counduct - Guidelines and Case Studies (Russian)


Om någon bryter mot värdegrunden eller uppförandekoden var vänder jag mig då?

De flesta problem och konflikter går att lösa via dialog. Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar att alltid försöka lösa problem, konflikter och upplevda missförhållanden via dialog i första hand.

Om någon bryter mot svenska konståkningsförbundets uppförandekod ska detta rapporteras till i första hand den förening man tillhör. Vidtar inte föreningen de åtgärder som kan förväntas i form av att t ex kalla berörda till samtal för genomgång av vad som har hänt och vid behov upprätta en åtgärds-/ handlingsplan, kan man i andra hand vända sig till sitt specialdistriktsförbund (SDF) för vägledning. Ett SDF har även möjlighet att ta hjälp av såväl Riksidrottsförbundets regionala organ (DF) och SISU Idrottsutbildarna för att hantera den uppkomna situationen.

Är ärendet av så allvarlig karaktär att man önskar anmäla en händelse eller ett uppträdande, ska detta göras enligt Riksidrottsförbundets stadgar, 14 kap Bestraffningsärenden.

Läs mer om hantering av problem, konflikter och andra missförhållanden här.

Publicerad: 2022-12-21

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Samarbetspartners