Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Fortsättningsutbildning för tränare med lägst steg 2B

Under 2023 arrangerar Svenska Konståkningsförbundet en Fortsättningsutbildning för tränare. Utbildningen riktar sig till tränare som genomfört steg 2B och består av digitala föreläsningar och seminarier, självstudier samt två fysiska träffar, en på våren (11-14 maj i Mörrum) och en på hösten. Utbildningen kommer kunna tillgodoräknas i den nya tränarutbildningsstrukturen när denna lanseras.

Inbjudan och anmälan till digitala föreläsningar och fysiska träffar publiceras löpande.

Förkunskaper

Godkänd steg 2B-utbildning, auskultation/tränarpraktik 45 h

Syfte

Kursdeltagarna ska efter slutförd kurs uppleva fördjupad kunskap inom konståkningens olika moment. Få med sig nya verktyg och förfina de redan befintliga för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för stimulerande lärande och gynnsamma utvecklingsmiljöer. Tränarna ska också ha fått kunskap som på långsikt bidrar till ett hållbart ledarskap och välmående åkare.

Kursinnehåll och kunskapsmål

Generella mål för godkänd kurs:

 • Deltagarna ska aktivt verka för en lärande miljö under samtliga delmoment
 • Delta och slutföra samtliga delmoment inom angiven tidsram
 • Agera och uppträda i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets värdegrund
 • Hemuppgifter ska vara inlämnade och godkända


Ledarskap


Föreläsare


Omfattning


Kunskapsmål

Konståkningens ledarskap
- grundkurs (Digitalt)


Susanne Meckbach


2*2 h

Kunskap om:


 • innebörden av Self-Determination Theory och transformativt ledarskap.
 • verktyg för att utveckla sitt ledarskap
 • främja ett hållbart ledarskap över tid
 • hur i rollen som tränare verka för åkarnas välmående,
  lärande och inre motivation
 • ökad kännedom om utmaningar och riskfaktorer inom idrotten

Konståkningens ledarskap -fortsättningskurs (Digitalt)

Susanne Meckbach

2*2 h

Psykologi – Introduktion (Digitalt och Träff 2)

Linda Gustafsson

Björverud


2*2 h

Introduktion till grundläggande beteendekunskap och feedback.
Utveckla strategier för validering och normalisering samt
samtalsmetodik. Kunskap kring hur man kan modellera i sin roll som tränare.

Ledare som lyssnar Länk till annan webbplats. (Webbutbildning)

Folkhälsomyndigheten

1,5 h

Grundläggande kunskap om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och

unga som mår dåligt psykiskt. Kunskap kring hur man som ledare kan stärka den psykiska

hälsan hos åkare.

IspraktikModul 1 - Skating skills (Träff 1)

Susanne Olsson/Ann-Marie CarellVerktyg för fortsatt utveckling av basåkning. Kunskap kring konståkningens vändningar

(basic 3 och 4). Sammansättning av steg och vändningar.

Modul 2 - Hopp (Träff 1)

Susanne Olsson/Ann-Marie CarellKunskap och övningar för att jobba med 2Lo, 2F, 2Lz, 2A och hoppkombinationer.

Modul 3 - Piruetter (Träff 1)

Susanne Olsson/Ann-Marie CarellHoppiruetter samt övriga piruetter och variationer för åkare på A-tävlingsnivå.

Modul 4 - Koreografi (Träff 1)

Melanie Kajanne KällströmÖkad kunskap, förståelse och inspiration inom ämnet för att kunna skapa tävlingsprogram

för åkare som utför alla dubbelhopp och tävlar på A-tävlingsnivå.

Modul 5 - Isdans (Träff 2)

TBDIntroduktion till isdans.

Modul 6 - Synkro (Träff 2)

TBDIntroduktion till synkro

TräningsläraBiomekanik (Digitalt)

Melissa McIntyre Andersson

3*1,5 h

Biomekanikens grunder kopplat till konståkning.

Idrottsnutrition & återhämtning Länk till annan webbplats. (Webbutbildning)

Sv. Gymnastikförbundet

5*45 min

Förstå sambandet mellan den mat du äter och de fysiologiska processer som är inblandade

i energiproduktionen och återhämtningen.

Planering & periodisering Länk till annan webbplats. (Webbutbildning)

Sv. Gymnastikförbundet

5*45 min

Grundläggande förståelse för träningsperioder. Kunna planera och
periodisera
träningen på kort så väl som lång sikt genom att variera träningsvariabler,

ex. volym, belastning, intensitet och återhämtning.

Planering & periodisering i praktiken (Träff 1)

Susanne Olsson

1 h

Åldersanpassad träning

TBD

TBD

Kunna förstå och genomföra god allsidig uppbyggnadsträning för barn och ungdomar

med hänsyn till deras biologiska ålder ur ett långsiktigt perspektiv.

Grundläggande fysiologi (Träff 1)

Anny Säfström/Anna Dettner

4 hFort. grundläggande fysiologi &
skador (Digitalt)

TBD

2*1,5 hÖvrigtRen Vinnare Länk till annan webbplats. (Webbutbildning)

Antidoping SverigeGrundläggande kännedom om gällande dopingregler.

Regler - singel (Digitalt)

TBD

2*2,5 hRegler - ny säsong (Digitalt)

TBD

2*2,5 h


Med reservation för ändringar.

.

Fysisk träff 1 - Mörrum 11-14 maj

Obs! För att få delta på Fortsättningsutbildningen och fysisk träff 1 ska du godkänt genomfört tränarutbildning steg 2-utbildning samt fullgjort auskultation/tränarpraktik om minst 45 h. Utöver det ska du också ha genomfört följande kurser:

Intyg på samtliga ovanstående delar ska kunna uppvisas inför deltagande på kurstillfället i Mörrum.

Fysisk träff 2 - Åkersberga 14-17 september

Mer info inom kort.

Kostnader

För fysiska träffar och digitala föreläsningar anordnade av Svenska Konståkningsförbundet erhålls bidrag från Projektstöd IF på 75% av kursavgiften. Kursavgifterna faktureras föreningen. För webbutbildningar med annan avsändare än Svenska Konståkningsförbundet erhålls inte bidrag från projektstöd IF från SKF. Kostnader för dessa ombesörjer deltagarna/föreningen själva. Total kostnad för hela fortsättningsutbildningen beräknas inte överstiga 18 000 kr.

Auskultation/tränarpraktik

Minst 45 h motsvarande innehållet i fortsättningsutbildningen, dvs. verksamhet för åkare på A- tävlingsnivå. Minst 20 h för lägst steg 3-utbildad tränare. Övriga timmar kan göras för tränare med utländsk tränarutbildning. 20 % av praktiken kan ske på annan aktivitet än isträning så som fys, mentalträning, tävling osv.

Rekommenderade kurser efter slutförd utbildning:


Publicerad: 2023-03-15

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Samarbetspartners