Gå till innehåll
Svenska Konståkningsförbundet
Svenska Konståkningsförbundet

Idrottonline

Idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem

I IdrottOnline kopplas medlemsregister, organisation, folkbildningsadministration och ansökningsförfaranden samman och skapar ett centralt och uppdaterat register över svensk idrott. Ett register som utgör basen för beslutsunderlag och påverkansarbete.

Funktioner i IdrottOnline

  • Medlemsadministration: ett medlemsregister som uppfyller det en idrottsförening behöver för att enkelt kunna ansöka om RF:s ekonomiska stöd.
  • LOK-stödsadministration: skapa LOK-aktiviteter, närvaroregistrera enkelt i LOK-appen och skicka in föreningens LOK-stödsansökan.
  • Bidragsansökan Länk till annan webbplats.: ansök om ekonomiska bidrag för idrottssatsningar.
  • Folkbildningsadministration: administrera och redovisa idrottsföreningens folkbildningsaktiviteter såsom lärgrupper, kurser och föreläsningar. Föreningar som samverkar med RF-SISU distrikt ges möjlighet till viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in.
  • Statistik och rapporter: data för beslutsstöd.
  • Systemintegration: om er idrottsförening eller ert förbund vill använda andra föreningsadministrativa system så är det enkelt att föra över data till IdrottOnlines centrala register. Integrationen aktiveras och hanteras i IdrottOnline. Informationen i IdrottOnline kan exporteras till t ex tävlingsadministrativa system och bokföringssystem. Läs mer om integrationsmöjligheter. Länk till annan webbplats.

Mer om Idrottonline hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2022-12-09

Senast uppdaterad: 2022-12-09

Sponsorer

Samarbetspartners